Tag Archives: hakeminen

  • SKY:n myöntämän apurahan hakeminen

    Suomen Kosmetologien Yhdistyksellä on kaksi rahastoa – Margit Grönroosin rahasto sekä Orel-Orajärvi-SKL -rahasto. Joka kevät henkilöjäsenet voivat hakea apurahaa esimerkiksi ammatilliseen tutkimustyöhön, syventäviin ammattiopintoihin tai koulutustoiminnan kehittämiseen.

    More