Kosmetologföreningen i Finland år 1938.

Förbundet för finska skönhetsterapeuter (KFF) ger information och kunskap till alla professionella funktionärer inom skönhetsbranschen, t.ex. hudvårdspersonal, skönhetsterapeuter och skönhetsrådgivare samt konsumenter och olika intressegrupper.

Förbundet för finska skönhetsterapeuter utvecklar samarbete mellan olika föreningar, myndigheter och utbildningsinstitutioner. Skönhet och kosmetika är en industrigren inom social- och hälsovårdsbranschen.

Skönhetsterapeuter och skönhetsrådgivare hör till skönhets- och kosmetikbranschen, men de arbetar nära social- och hälsovården. Från denna synvinkel beskriver skönhets- och kosmetikbranschen välbefinnande bättre än väl. Skönhetsterapeuter och rådgivare kan utbilda sig vidare till kandidater inom skönhet och kosmetik vid yrkeshögskolan.

Kontakta jasenpalvelu@skykosmetologi.fi för mer information.

Kosmetologföreningen i Finland

Kellosilta 2 B LT 66, 00520 Helsingfors

Medlemmar: jasenpalvelu@skykosmetologi.fi